Giới thiệu

Đông Y Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực Đông Y, Đông Dược tại Việt Nam, bao gồm khám chữa bệnh cho cộng đồng